ShContemporary 2008

September 9 - 13, 2008 P K M GALLERY | Bartleby Bickle & Meursault

Rutherford Chang and Emily Chua
Chen Wenbo
Zhao Gang
Guan Wei
Ham Jin
Sangbin IM
Lee Bul
Wang Qingsong
Yang Qian